รายการตำรวจอินดี้ : ทำหน้าที่ตอบแทนคุรแผ่นดิน เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ