รายการตำรวจอินดี้ : ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดวยความมั่นใจ

รายการตำรวจอินดี้ : ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดวยความมั่นใจ

นำประสบการณ์ความรู้พัฒนาตัวเองและถ่ายทอดพัฒนาผู้เข้าฝึกอยู่ตลอด จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการขับรถทางยุทธวิธี เพราะคติที่ว่า ” ยอมตาย ดีกว่าละทิ้งหน้าที่ ” นั้นฝังอยู่ในจิตใจ…. พบกับครูฝึกที่มากด้วยฝีมือทางการขับรถในด้านยุทธวิธี #ตำรวจอินดี้ #POLICETV #สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ขบวนเสด็จ #ฝึกขับรถอารักขา #คุ้มกันVIP

You may also like

12322
Page 1 of 22