รายการตำรวจอินดี้ : ด้วยความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและได้การดูแลที่ดี