รายการตำรวจอินดี้ : จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยใจรักและภักดี (เด็กที่ราบสูงที่มีความฝันจะเป็นตำรวจ)