รายการตำรวจอินดี้ : จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยใจรักและภักดี (นักกฏหมายสู่หนึ่งในขบวนจักรยานยนต์เกียรติยศ)