รายการตำรวจอินดี้ : การฝังใจในวัยเด็ก เป็นแรงผลักดันสู่การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์