รายการตำรวจอินดี้ : การทำ 2 งานด้วยใจรัก พร้อมกับดูแลน่านน้ำใน 3 จังหวัดท่องเที่ยวของผู้กำกับการ 9