รายการตำรวจอินดี้ : การตามหาตัวตนของตนเอง จนเกิดความสำเร็จ