รายการตำรวจอินดี้ : กลยุทธ์ปรับการทำงานให้เข้ากับพื้นที่