พิธีสถาปนาวันครบรอบปีที่ 87 ตำรวจสันติบาล

Posted 4 ปี ago

พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ครอบรอบปีที่87 ประจำปี 2562 โดยมี พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๒) พร้อมด้วย พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๑) และ พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๓) ,พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล(๔) .พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผู้บังคับการอำนวยการ ,พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ,พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๒ ,พล.ต.ต.สุรชาติ มณีจักร ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๓ ,พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล ๔ ,พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผู้บังคับการประจำ และข้าราชการตำรวจสันติบาลเข้าร่วมในพิธี ณ.อาคารกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเพื่อร่วมกันสักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องในวันมงคลนี้อีกด้วย โดยช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ได้นำเหล่าข้าราชการตำรวจสันติบาล สักการะพระภูมิเจ้าที่พร้อมถวายเครื่องสังเวยและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ หน้าประตูทางเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อเวลา พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช