ผบ.ตร. ขอบคุณตำรวจทั่วประเทศดูแลประชาชนช่วงลอยกระทง

Posted 5 ปี ago

ผบ.ตร. ขอบคุณตำรวจทั่วประเทศดูแลประชาชนช่วงลอยกระทง

 
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีวิทยุ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0051/45 ลงวันที่ 11 พ.ย.2562 ไปยังข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ขอบคุณที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ผ่านมา มีใจความว่า “ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุก ๆ หน่วยทั่วประเทศ ทั้งฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทั้งยาเสพติดและการกระทำความผิดกฎหมายทุกประเภท ตลอดจนป้องกันเหตุร้ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในห้วง เทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 นับแต่วันที่ 6 พ.ย.2562 เป็นต้นมา นั้นบัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ประชาชนทั่วประเทศสามารถจัดกิจกรรมและร่วมงานตามประเพณีในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความทุ่มเทเสียสละของข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกหน่วย จึงขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายมา ณ โอกาสนี้”