ตำรวจควรปฏิบัติตัวอย่างไร ในสถานการณ์ระบาดของไวรัส โควิด-19