ตม.เข้มทุกด่านชายแดนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

พันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังคงคุมเข้มการตรวจคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าประเทศ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานข้อมูลบัญชีบุคคลเฝ้าระวังและบุคคลต้องห้ามกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจไม่ได้เป็นการระบุตัวบุคคล และเป็นการเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่มีการเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด อาทิ ประเทศจีน ญี่ปุ่น รวมถึง การเดินทางจากเรือสำราญต่าง ๆ ที่มีการเทียบท่าทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน โดยยืนยันว่า นอกจากการเดินทางเข้าประเทศไทยทางท่าอากาศยานแล้ว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ ยังคุมเข้มตามด่านชายแดนทางบกและทางน้ำมากขึ้นด้วย รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ ป้องกันตัวเองด้วย เนื่องจาก ต้องสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงตลอดเวลา และหากพบบุคคลที่มีอาการเข้าข่ายโรคโควิด-19 ก็จะเข้าสู่กระบวนการแยกโรค และเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน ทันที

You may also like

1235
Page 1 of 5