ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการเร่งรัดติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยให้ระดมกวาดล้าง X-ray พื้นที่  ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ มาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย  ห้วงก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน …

ผลการะดม X-ray พื้นที่จับกุมตามหมายจับของ สตม. ก่อนการประชุมการประชุม รมต.อาเซียน Read More »