จากกรณีเจ้ …

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ พร้อมผู้แทน UNHCR และ ฮิวแมนไรท์วอทช์ ลงพื้นที่ จ.สตูลหารือและช่วยเหลือแก้ปัญหาชาวโรฮีนจา Read More »