โฆษก กอ.ร่ …

โฆษก กอ.ร่วมฯ แจง ตำรวจจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ชุมนุม ราษฎรหยุด APEC 2022 ที่ฝ่าฝืนละเมิดกฎหมาย Read More »