กองบังคับก …

บก.ตร.มหด.รอ.904 ฝึกการอารักขาบุคคลสำคัญ เพิ่มขีดความสามารถข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ รุ่นที่ 3  Read More »