กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904  (บก.ตร.มหด.รอ.904) จัดการฝึกอบรมตามโครงการอารักขาบุคคลสำคัญ (VIP PROTECTION) และโครงการเพิ่มขีดความสามารถข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ รุ่นที่ 3   การฝึกในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ …

บก.ตร.มหด.รอ.904 ฝึกการอารักขาบุคคลสำคัญ เพิ่มขีดความสามารถข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ รุ่นที่ 3  Read More »