ผลการปฏิบั …

แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามผู้โพสต์ข่าว FAKE NEWS ชุดประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ศปอส.ตร. ) Read More »