พระบาทสมเด …

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณแยกดินแดง ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ Read More »