เมื่อวันที …

“รองต่อ” ลงพื้นที่โคราช เปิดโครงการฝึกอบรมครูฝึก (ครู ก.) สำหรับการฝึกทักษะยิงปืนแก่ข้าราชการตำรวจ Read More »