สถานีตำรวจภูธร(สภ.)นิคมอุตสาหกรรมลำพูน เสริมเกราะพื้นที่ชุมชนนำร่องขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2 สนองนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน …

สภ.นิคมอุตสาหกรรมลำพูน นำร่องขับเคลื่อนโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2 Read More »