ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ ไร่”บ้านนา ผาขาว”. หมู 8. บ้านพรสวรรค์ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย …

ตำรวจผาขาว จ.เลย ลงแขกเกี่ยวข้าว ให้ตายาย 72 ปี ยากจน ขาดแรงงาน Read More »