ผู้บัญชาการ สอท. เปิดที่ทำการกองบังคับการตำรวจไซเบอร์ 5 เพื่อติดตามดำเนินคดีหลอกลวงออนไลน์ ในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันการลอกลวงออนไลน์ ที่ผ่านมาดำเนินการแล้ว …

ผู้บัญชาการ สอท. เปิดที่ทำการกองบังคับการตำรวจไซเบอร์ 5 รับผิดชอบพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ Read More »