รองรอย – ผู้ช่วยประจวบ เร่งรัดขับเคลื่อนงานปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติ 2 ไตรมาส ดำเนินคดีไปแล้ว 8,370 …

รองรอย – ผู้ช่วยประจวบ เร่งรัดขับเคลื่อนงานปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า Read More »