วันนี้ (30 มี.ค. 2565) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร …

ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสารมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “คนดี คิดดี สังคมดี” Read More »