วันที่ 29 …

ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล พร้อมทั้งมอบสิ่งของตำรวจตระเวนชายแดน Read More »