12 ก.พ. 63 เวลา 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวโรกาส เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ …

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวโรกาส เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” Read More »