วันที่ 9 พ …

สายตรวจ 191 เสริมเขี้ยวเล็บ จัดโครการการฝึกอบรมการใช้ปืนไฟฟ้า (TASER) อย่างมีประสิทธิภาพ Read More »