​วันที่ 12 …

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Read More »