วันที่ 9 ธ …

ตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด Read More »