วันจันทร์ท …

โครงการฝึกอบรมยิงปืนทางยุทธวิธีในรูปแบบ “คอมแบทแฮนด์กันส์และคอมแบทคาร์ไบน์” Read More »