&nb …

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เมษายนถึงกรกฎาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Read More »