ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการปิดล้อมตรวจค้นและตรวจยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายกลางและรายย่อย