ตำรวจภูธรจ …

ตร.กาฬสินธุ์ ตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษS.W.A.T.พร้อมระงับเหตุภัยรุนแรง Read More »