ตามที่เป็นข่าวในสื่อต่างๆ ว่าได้มีการปลดกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ แล้ว ประชาชนสามารถปลูก แปรรูป และใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า การปลดพืชกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดประเภท …

บช.ปส. ชี้แจงความคืบหน้าในการปลดกัญชา และกัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 Read More »