พล.ต.ท.ประ …

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง พร้อมเปิดการฝึกอบรมวิทยากร (ครูแม่ไก่) เครือข่าย “เด็กเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน Read More »