ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยส่งต่อความสุขสู่ “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ผ่านบริการ EMS ฟรี 5 กิโลกรัม/กล่อง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชวนคนไทยร่วมแคมเปญ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 218 แห่งทั่วประเทศ ผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทย เพื่อเพิ่มความสุขและส่งต่อสิ่งดีๆ สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยสามารถฝากส่งสิ่งของจำพวกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่น และอื่นๆ ที่เป็นของใหม่หรือสภาพดี ส่งด้วยบริการไปรษณีย์ EMS ฟรี 5 กิโลกรัม/กล่อง (ไม่รวมค่ากล่อง) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบที่อยู่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 218 แห่งได้ที่ www.thailandpost.co.th และเฟซบุค @thailandpost.co.th

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เชิญชวนคนไทยร่วมส่งมอบความสุขส่งท้ายปีให้กับนักเรียนโรงเรียน ตชด. ผ่านโครงการ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเน้นย้ำภารกิจของไปรษณีย์ไทยที่นอกจากจะมุ่งส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแล้ว ยังมุ่งมั่นส่งความสุขให้คนไทยผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่มีอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้า/ประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั้ง 218 แห่ง สามารถส่งต่อสิ่งของจำพวกอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน หรืออื่นๆ ที่ยังอยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้หรือเป็นอุปกรณ์ใหม่ ฝากส่งด้วยบริการ EMS ในประเทศ น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม/1กล่อง (ไม่จำกัดจำนวนกล่อง) โดยไม่เสียค่าจัดส่ง (ไม่รวมค่ากล่อง) จ่าหน้ากองกับการ ตชด. และชื่อ-ที่อยู่โรงเรียน ตชด.ปลายทางที่ต้องการส่ง โดยสามารถตรวจสอบที่อยู่ได้ที่ www.thailandpost.co.th และเฟซบุค @thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2562 -15 มกราคม 2563 โดยสามารถนำสิ่งของไปฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ พร้อมทั้งแจ้งส่งภายใต้โครงการ “ส่งสุขส่งฟรี”

นายกาหลง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกิจกรรม “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 เพื่อนักเรียนโรงเรียน ตชด. แล้ว ไปรษณีย์ไทยยังเตรียมจัดสร้างโรงเรียน ตชด. หลังใหม่ทดแทนหลังเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยหมากหล่ำ ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายขอบ ซึ่งมีกำหนดจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในปี 2563

พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวว่า โรงเรียน ตชด. สร้างขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้เด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ โครงการ “ส่งสุข ส่งฟรี” ปีใหม่ 2563 จากไปรษณีย์ไทยถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั้ง 218 โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงการศึกษา มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอสำหรับเด็กๆ ทุกคน ทั้งนี้ สิ่งของที่ได้รับจากไปรษณีย์ไทย กองกำกับการ ตชด. แต่ละพื้นที่จะรวบรวมและ ส่งต่อไปยังโรงเรียนตามจ่าหน้าต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th