ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร นายร้อยตำรวจ

“ในหลวง” พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2562

วันนี้ (11 ธ.ค. 62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ครั้นเสด็จ ฯ ถึงโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 7 พล.ต.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.ท.ธนา ชวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เฝ้า ฯ รับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังหอประชุมชุณหะวัณ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

เสด็จ ฯ เข้าห้องประทับรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังหอประชุมชุณหะวัณ เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมชุณหะวัณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์

พล.ต.ต.ฉลองเกียรติ โรจน์ปัญญาคุปต์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเข้าเฝ้าฯ  ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

พร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรพระราชทานกระบี่และปริญญบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 275 ราย

ว่าที่ร้อยตำรวจโท พนรกร ศรีทองแท้ ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา นำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนพระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อพระบรมราโชวาทจบ เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เสด็จออกจากหอประชุมชุณหะวัณ ไปยังห้องประทับรับรอง เสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอธยาศัย สมควรแก่เวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ๆ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิ

ที่มา bangkokbiznews