พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่11/2562

วันนี้ เวลา14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่11/2562 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย การร่างกฎก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอให้วุฒิสภาเลือกเป็นกรรมการก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ การแต่งตั้งอนุก.ตร.คณะต่างๆ และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ (รองผบก.) วาระประจำปี 2562


พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะเสนอขอยกเว้นคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสารวัตร (สว.) ถึง รองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) ในการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจำปี 2562 เพื่อให้ ก.ตร.พิจารณา หาก ก.ตร.อนุมัติ ผบ.ตร.จึงจะออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในวันที่ 29 พ.ย.นี้