ตร. เปิดศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรพิธีการคนเข้าเมือง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. แถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) กำหนดเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ในระหว่างวันที่   20 – 23 พฤศจิกายน 2562 โดยเสด็จในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และสถานที่ต่างๆ ตามกำหนดการ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในรอบ 35 ปีที่ผ่าน สำหรับประเทศไทยและคริสต์ชนทั่วประเทศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็น ทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ในวันนี้ โดย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  มอบหมายให้ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เพื่ออำนวยการ ติดตามสถานการณ์  ขับเคลื่อนการปฏิบัติ กรณีดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจร และพิธีการคนเข้าเมืองกรณีดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ขอยืนยันความปลอดภัย ของการเสด็จฯ มาเยือนประเทศไทย และการรักษาความปลอดภัยฯ พี่น้อง ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ตามที่หมาย กำหนดการต่างๆ โดยจะใช้กำลังพลตำรวจและหน่วยร่วมปฏิบัติ ในการรักษาความ ปลอดภัย รวมประมาณ 6,500 นาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ นครปฐม ขอความร่วมมือพี่น้อง ประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจ คัดกรอง ก่อนเข้าร่วมบริเวณงานทุกคน 

2. ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมงานที่หมายต่างๆ ขอให้ เดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการจราจรในพื้นที่โดยรอบ และขอประชาสัมพันธ์ ประชาชนและคริสต์ชน ที่จะเข้าร่วมงานในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ และ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิดฯ  จังหวัดนครปฐม ให้เดินทาง เป็นลักษณะหมูคณะ แนะนำให้ใช้การขนส่งมวลชน รถประจำทาง การเช่าเหมารถ หรือรถไฟฟ้า   

ข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองแผนงานความมั่นคง  สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ กลุ่มงานการรักษาความปลอดภัย ชั้น 12 อาคาร 1  โทร.02 205 3277 โทรสาร.02 251 4240 เป็นต้น และขอให้ประชาชน หลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนพระรามที่ 1 ถนนพญาไท ถนนบรรทัดทอง และซอยจุฬา บริเวณโดยรอบและพื้นที่ต่อเนื่อง สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 21.00 น. ตลอดทั้งวัน ในการนี้ ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะได้ชี้แจง เส้นทางโดยละเอียดต่อไป โดยสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์ 1197  3. ขอให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โปรด ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการเฝ้าระวัง บุคคล สิ่งของ ยานพาหนะ ต้องสงสัย ผิดปกติ หากพบเห็นฯ หรือ แจ้งเบาะแส สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือ โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเตรียมความ พร้อม และบริหารจัดการการ กรณีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) เสด็จมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในห้วงวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบร้อย    สมพระเกียรติ เพื่อสร้างบรรยากาศความประทับใจในการเสด็จมาเยือน สร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ ชื่อเสียงของประเทศไทยต่อไป