“ บช.น. พร้อมจัดการจราจรสมเด็จพระสันตะปาปาพรานซิสเสด็จฯ เยือนไทยอย่างเป็นทางการ แนะเลี่ยงเส้นทาง 21-22 พ.ย.62 ”

ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก การจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็น ทางการ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรให้ประชาชนได้รับทราบ กรณี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 – 23 พ.ย.2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้อง ประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21 – 22 พ.ย.62 ดังนี้

ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก การจราจรและพิธีการคนเข้าเมือง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็น ทางการ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจราจรให้ประชาชนได้รับทราบ กรณี สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส  (His Holiness Pope Francis) เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 20 – 23 พ.ย.2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ  จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในบางเส้นทาง บางช่วงเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพี่น้อง ประชาชนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง วันที่ 21 – 22 พ.ย.62 ดังนี้


1. วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ  ได้แก่   – เวลา 08.30 น. –  09.00 น.  ถ.สาทร ( แยกประมวล – แยกวิทยุ) , ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2),   ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช) และ ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกพาณิชยการ) – เวลา 09.40 น. – 10.00 น.    ถ.พิษณุโลก (แยกพาณิชยการ – แยกสวนมิสกวัน), ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก ผ่านพิภพ และ ถ.อัษฎางค์ (แยกผ่านพิภพ – สะพานหก) – เวลา 10.40 น. – 11.40 น.  ถ.อัษฎางค์ (สะพานหก – แยกผ่านพิภพ), ถ.ราชด าเนิน (แยกผ่านพิภพ – แยกสวนมิสกวัน),   ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – ทางขึ้นด่วนยมราช) และ ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนยมราช ด่วนพระราม4/2) – เวลา 16.30 น.  – 17.00 น.    ถ.สาทร ( แยกประมวล – แยกวิทยุ),  ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2), ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน) และ ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยกพระรูป ร.5) – เวลา 17.20 น. –  17.50 น.    ถ.ราชดำเนิน (แยกพระรูป ร.5 – แยกสวนมิสกวัน), ถ.พิษณุโลก (แยกสวนมิสกวัน – แยก ยมราช), ถ.เพชรบุรี (แยกยมราช – แยกราชเทวี), ถ.พญาไท (แยกราชเทวี – แยกปทุมวัน) และ ถ.พระราม 1 (แยกปทุมวัน – แยกเจริญผล ) /เวลา 19.50 น. – 20.20 น. …

เวลา 19.50 น. – 20.20 น.    จุฬาซอย 5, ถ.พระราม 1  (แยกเจริญผล – แยกปทุมวัน),  ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน –  แยกสามย่าน), ถ.พระราม 4  (แยกสามย่าน – แยกวิทยุ) และ ถ.สาทร (แยกวิทยุ – แยกประมวล)

 เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชดำริ, ถ.สุขุมวิท , ถ.เพลินจิต, ถ.เพชรบุรี , ถ.ราชปรารภ, ถ.จตุรทิศ, ถ.พระราม 6  ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง, ถ.จักรวรรดิ และ ถ.เยาวราช

2. วันศุกร์ที่ 22 พ.ย.62 เส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบ  ได้แก่  – เวลา 09.00 น. – 09.45 น.  และ  เวลา 12.30 น. – 13.15 น.   ถ.สาทร ( แยกประมวล – แยกวิทยุ),  ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – ทางขึ้นด่วนพระราม 4/2),   ทางด่วน/ทางพิเศษ (ด่วนพระราม4/2 -ด่วนยมราช), ถ.พิษณุโลก (แยกยมราช – แยกสวนมิสกวัน),   ถ.ราชดำเนิน (แยกสวนมิสกวัน – แยก จปร.), ถ.สะพานพระราม 8 และ คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี – เวลา 15.00 น. – 15.20 น.    ถ.สาทร ( แยกประมวล – แยกวิทยุ),  ถ.พระราม 4 (แยกวิทยุ – แยกสามย่าน) และ ถ.พญาไท (แยกสามย่าน – แยกปทุมวัน) – 16.10 น.  – 16.30 น.   ถ.พญาไท (แยกปทุมวัน – แยกสามย่าน),  ถ.พระราม 4 (แยกสามย่าน – ทางขึ้นด่วนสะพาน สว่าง), ทางพิเศษศรีรัช (ทางขึ้นด่วนสะพานสว่าง – ด่วนสีลม), ถ.สีลม (ทางลงด่วนสีลม – แยกบางรัก) และ ถ.เจริญกรุง (แยกบางรัก – ซอยเจริญกรุง 40)  เส้นทางที่แนะนำให้ประชาชนไปใช้ ได้แก่ ถ.สีลม, ถ.ราชดำริ, ถ.สุขุมวิท , ถ.เพลินจิต, ถ.พระราม 1, ถ.เพชรบุรี, ถ.ราชปรารภ,  ถ.พระราม 6,  ถ.ศรีอยุธยา, ถ.หลานหลวง และ ถ.เยาวราช

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดนิทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ขอได้โปรดใช้ระบบขนส่งสาธารณะ หรือขนส่งมวลชนจะเป็นการสะดวกกว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้รถส่วนบุคคลขอให้ศึกษาเส้นทางตามที่ได้ แนะนำและให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเต็มกำลัง หากต้องการสอบถามข้อมูลจราจร เพิ่มเติมได้สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมละสั่งการจราจร (บก.02) โทรศัพท์ 1197 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทางแอพพลิเคชั่น M – Help Me