รับสมัครบุคคลภายนอกสอบคัดเลือกเป็น ‘นักเรียนนายสิบตำรวจ’

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา

– ประกาศรับสมัคร 25-29 ต.ค.62
www.policeadmission.org
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ต.ค.-6 พ.ย.62
www.policeadmission.org
– สอบข้อเขียน 10 ธ.ค.62
– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯ 17 ธ.ค.62
– ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ 27 ม.ค.63