พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มอบโล่ “ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น”

เมื่อวันที่  16 ต.ค. 62 น. พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย จากสายงานต่างๆ ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น, ป้องกันยาเสพติดดีเด่น,พนักงานสอบสวนดีเด่นจริยธรรมดีเยี่ยม, สืบสวนดีเด่น, พลเมืองดี , (ศอ.ปส.ตร.) ปฏิบัติงานดีเด่น, ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของและ ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น ผลการประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ของ ภ.1 – 9 จำนวน 9 แห่ง หน่วยที่ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในลำดับที่ 1-3เรียงตามลำดับ ได้แก่

ลำดับที่ 1 ภ.จว.เพชรบุรี ได้คะแนนรวม 92.15 คะแนน
ลำดับที่ 2 ภ.จว.เพชรบูรณ์ ได้คะแนนรวม 87.70 คะแนน
ลำดับที่ 3 ภ.จว.จันทบุรี ได้คะแนนรวม 85.53 คะแนน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ของกลุ่มตำรวจภูธรจังหวัดชายแดนใต้ รวม 3 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย ภ.จว.ปัตตานี ภ.จว.ยะลา และ ภ.จว.

นราธิวาส หน่วยที่ได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 ได้แก่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของ ภ.จว.ยะลา ได้คะแนนรวม 77.92 คะแนน โดยให้มอบโล่ให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.ยะลา และให้หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เป็นผู้แทนในการรับมอบ

ผลการประเมินของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของ บก.สปพ. เปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปี พ.ศ.2561 และปี พ.ศ.2562 ปรากฏว่าผลการประเมินในปี พ.ศ.2562 ได้คะแนน 76.23 คะแนน ดีกว่า ปี พ.ศ.2561 ซึ่งได้คะแนน 70.55 คะแนน โดยให้มอบโล่ให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 บก.สปพ. และให้ ผกก.(ศูนย์รวมข่าว) บก.สปพ. เป็นผู้แทนในการรับมอบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่น ภ.จว. ที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1) ภ.จว.ยโสธร ได้คะแนนรวม 83.60 คะแนน

2) ภ.จว.น่าน ได้คะแนนรวม 81.72 คะแนน

3) ภ.จว.ชุมพร ได้คะแนนรวม 78.78 คะแนน

4) ภ.จว.สิงห์บุรี ได้คะแนนรวม 77.27 คะแนน

5) ภ.จว.ตรัง ได้คะแนนรวม 75.40 คะแนน

6) ภ.จว.สกลนคร ได้คะแนนรวม 74.08 คะแนน

โดยให้มอบประกาศให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของ ภ.จว.ดังกล่าว และให้หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เป็นผู้แทนในการรับมอบ

รับชม POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• กล่องรับสัญญาณ PSI – 203 / Gmmz – 140 /
• Application : POLICE TV , AIS PLAY , THAI TUNES
– Android : http://bit.ly/policetvandroid
– ios : https://apple.co/2VEqJ7z
• Facebook : policetv.tv
• Line@ : @poltv
• www.policetv.tv

#สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #POLICETV #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ #ข่าวตำวจ