พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” 2562

วันที่ 16 ต.ค. 62 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย ซึ่งมีรายละเอียดรางวัล ดังนี้

  • ป้องกันปราบปรามดีเด่น จำนวน 10 ราย
  • ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 12 ราย
  • ป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 13 ราย
  • พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 7 ราย
  • ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น จำนวน 11 ราย
  • จริยธรรมดีเยี่ยม จำนวน 3 ราย
  • สืบสวนดีเด่น จำนวน 3 ราย
  • พลเมืองดี จำนวน 2 ราย
  • (ศอ.ปส.ตร.) ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 9 ราย
  • ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 7 ราย