“ลำไส้สะอาดพอแล้วหรือยัง” รพ.ตร.จัดประชุมวิชาการ “เรื่อง Ostomy & Wound Care : Colorectal Canaer Survival ครั้งที่ 11”

ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานการพยาบาลและหน่วยออสโตมีและดูแลแผล โรงพยาบาลตำรวจ จัดประชุมวิชาการ “เรื่อง Ostomy & Wound Care : Colorectal Canaer Survival ครั้งที่ 11” ณ ห้องประชุมชัยจินดา อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 20 โรงพยาบาลตำรวจ


พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ“เรื่อง Ostomy & Wound Care : Colorectal Canaer Survival ครั้งที่ 11″ ซึ่งในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานพยาบาล และคณะทำงานออสโตมีและดูแลแผลโรงพยาบาลตำรวจ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่ๆ ในการดูแลรักษาและป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ ให้แก่ ผู้ป่วย ผู้ที่มีทวารเทียม ญาติ ผู้ดูแล ผู้สนใจ นำไปสู่การดูแลตนเอง ญาติ และผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยมี พ.ต.อ.นพ.ณัฎฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา นายแพทย์(สบ 5) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ลำไส้คุณ….สะอาดพอแล้วหรือยัง? และมาส่องลำไส้…กันเถอะ นอกจากนี้นักโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจมีการให้ความรู้ “เรื่อง อาหารที่ดีสำหรับลำไส้และกระเพาะอาหาร(1)☝️และ(2)✌ ภายในงานมีผู้สนใจเข้า ร่วมอบรมวิชาการ ทั้งจากบุคลากรภายในโรงพยาบาลตำรวจและผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 150 คน โดยผู้เข้าร่วมงานกล่าวว่า สนใจเกี่ยวกับเรื่องการส่องกล้องเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ จึงได้สมัครเข้าฟังประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความรู้มากมาย เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการตรวจอย่างชัดเจน รวมถึงการดูแลตนเองด้วยการรับประทานอาหารเพื่อเป็นการป้องกันซึ่งดีกว่าการรักษา