ตำรวจทางหลวงแนะเลี่ยง 14 จุดเส้นทางน้ำท่วม!!!! รถไม่สามารถผ่านได้

…น้ำท่วมทางหลวง เนื่องจากพายุโซนร้อน #โพดุล ทำให้การจราจรไม่สามารถสัญจรได้หลายจุด ⚠️⚠️