ตำรวจหญิงไทย เล่าประสบการณ์ “การเป็นตำรวจยูเอ็นเพื่อดูแลประชาชนเซาท์ซูดาน” ในงาน The Colours of Africa 2019

 

วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมจัดแสดงผลงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย ในงานThe Colours of Africa 2019 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ณ บริเวณลาน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพ ในงานนี้ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ยังได้จัดเวทีสนทนาการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทยในทวีปแอฟริกา โดยมีนาวาเอกสุรสันต์ คงสิริ ร.น.ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยบรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และมีผู้ที่ผ่านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในพื้นที่ประเทศในทวีบแอฟริกามาเป็นวิทยากรร่วมการสนทนนาด้วย ได้แก่ นาวาอากาศเอก พีระพงษ์ ชูภักดี ผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม สำนักวางแผนการฝึกร่วม , นาวาตรีหญิง อรพิม ภักดีสงคราม กองแผนและโครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และ พันตำรวจโทหญิง วิภาดา มาตแย้ม สารวัตรกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในการนี้ นาวาเอก พีระพงษ์ ชูภักดี ได้เล่าถึงหน้าที่ของทหารไทยในพื้นที่ภารกิจรักษาสันติภาพ พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และความประทับใจต่างๆ ในช่วงเวลาที่ไปทำงานในทวีปแอฟริกา และนาวาตรีหญิง อรพิม บอกเล่าให้ผู้ฟังในงานรู้เกี่ยวกับ นโยบายของยูเอ็นด้านสตรี ความมั่นคงและสันติภาพ ( Woman,Peace and Security:WPS )

ทางด้าน พันตำรวจโทหญิงวิภาดา มาตแย้ม ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับเชิญในฐานะตำรวจหญิงไทยที่เคยไปทำงานด้านการรักษาสันติภาพ เล่าว่า มีโอกาสเป็นหนึ่งในจำนวนตำรวจไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเดินทางไปเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในพื้นที่ประเทศเซาท์ซูดานเมื่อปี พ.ศ. 2556 มีหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานของตำรวจท้องถิ่น อีกทั้งในยามที่ประเทศเซาท์ซูดานเกิดภาวะความขัดแย้งและเกิดวิกฤติจากภัยการสู้รบเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อปี 2556 ประชาชนต้องหนี ทุเข้ามาหลบภัยในพื้นที่ของยูเอ็นกคนต้องทำงานหนักในฐานะตำรวจยูเอ็นที่ต้องคุ้มครองประชาชนเซาท์ซูดานให้มีชีวิตรอดปลอดภัย ตลอดช่วงทำงานมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ช่วงสถานการณ์ที่อันตรายเช่นเดียวกับชาวเซาท์ซูดานที่มาหลบภัยกับยูเอ็น แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความทรงจำอันทรงคุณค่าจากการได้ไปทำงานในพื้นที่ลำบากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ในตอนท้ายการสนทนา นาวาเอกสุรสันต์ ยังได้กล่าวสรุปว่า การสนทนาในงานนี้จะทำให้ประชาชนไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมงาน The Colours of Africa 2019 ได้รับทราบผลงานของรัฐบาลไทยและเป็นการเผยแพร่ผลงานที่มีเกียรติของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของสหประชาชาติด้วย ที่ได้ส่งกำลังพลทหารและตำรวจไทยไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทวีปแอฟริกา

 

เสวนา​ โดย​ Thailand's​ Peace​ Operation Center

Posted by The Colours of Africa 2019 on Sunday, 8 September 2019