สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และประชาชน หรือบุคคลผู้มีความเสียสละ วิริยะอุสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ มีจิตสาธารณะ พร้อมช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และยับยั้งอาชญากรรม จนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น

จำนวน ๙ ราย ดังนี้ ๑. พลตำรวจตรี ภาณุเดช บุญเรือง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ๒. พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ๓. พันตำรวจเอก ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ๔. พันตำรวจเอก เขมรินทร์ พิศมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ๕. ร้อยตำรวจเอก เกษม ฉิมพาลี รองสารวัตรกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๖. สิบตำรวจโท พูลสวัสดิ์ เสถียรอุดร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๗. นาย กิตตินันท์ อนุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนนี่ ทู โก จำกัด ๘. นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ๙. ดร. พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท L.S. Jewelry Group/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ ที่ออกแบบโดย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)