สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมนำร่องโครงการ “ปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนปลอดภัย” (STREET HERO)

 วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) เวลา 08.00 น.  พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนปลอดภัย” (STREET HERO) ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ด้วยนโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มความเข้มในมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะทางม้าลายเพื่อถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้หารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันและได้กำหนดเป็นมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

 1. การปรับปรุงทางม้าลายให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ โดยร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกรุงเทพมหานครซึ่งจากผลการสำรวจทางม้าลายทั่วประเทศมีจำนวนทางม้าลาย 7,325 จุด มีการขอเพิ่มทางม้าลายจำนวน 723 จุด มีการปรับลดทางม้าลายที่ซ้ำซ้อน จำนวน 51 จุด คงเหลือทางม้าลาย จำนวน 7,997 จุด มีการประสานให้ซ่อมแซมทาสี จำนวน 1,219 จุด

 2. ดำเนินการสำรวจข้อมูลกล้อง CCTV บริเวณทางม้าลาย มีจำนวน 8,697 ตัว และประสานหน่วยงาน

  ที่เกี่ยวข้องติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน 1,028 ตัว

 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  ของผู้ใช้รถใช้ถนน หรือคนเดินเท้าให้ปฏิบัติตามกฎจราจร แบบอย่างที่ดีของผู้เคารพกฎจราจร มีน้ำใจบนท้องถนน

 4. การจัดทำทางม้าลาย 3 มิติ นำร่องสถานศึกษาทุกจังหวัด โดยในกรุงเทพมหานคร จะเริ่มต้นที่โรงเรียน

  บดินทรเดชา โดยจะเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562

 5. กำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

 6. เพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะทางม้าลายทั่วประเทศ โดยขับเคลื่อนการทำงาน

  ผ่านคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีผู้บังคับการ

  ตำรวจภูธรจังหวัดเป็นประธาน

 7. ร่วมกับประชาชนจิตอาสาและอาสาสมัครจราจร อำนวยความสะดวกจราจรบริเวณทางม้าลาย

 8. เสนอให้มีการตัดคะแนนผู้ขับขี่ที่ไม่หยุดให้คนข้ามบนทางม้าลาย

 9. ออกแบบทางม้าลายที่เขียนข้อความเตือนคนข้ามถนนโดยให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

     10.ติดตามผลการปฏิบัติโดยจะมีการประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกต้นเดือน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

“ปลูกจิตสำนึก รักวินัยจราจร เอื้ออาทร ใช้ถนนปลอดภัย” (STREET HERO)  ได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมนำร่องโครงการให้กับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนแรกและมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ,ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ,นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่ง ผู้แทนปลัดกทม. ,พล.ต.ต.สุคุณ พรหมายน รอง ผบช.น.,พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. และข้าราชการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการตำรวจบก.จร., กรุงเทพมหานคร, ธนาคารออมสิน, โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี),สำนักงานเขตวังทองหลาง, สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.), สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ทีโซลูชั่นส์ จำกัด, สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกด้านการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยจราจร ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

 1. กิจกรรมอบรม “จิตอาสา ยุวชนจราจร”

 2. กิจกรรม“คืนชีพทางม้าลาย” ปรับปรุงทางม้าลาย

 3. กิจกรรม “สร้างทางข้าม 3 มิติ (ทางม้าลาย 3D)”

 4. กิจกรรม “ปลุกจิตสำนึกจราจรผ่านทางโซเชียลมีเดีย”

 5. กิจกรรม “ติดตั้งกล้องวงจรปิด เตือนรถหยุด ให้ทางคนข้าม”

ซึ่งจะมีการขยายผลต่อยอดไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ และขยายต่อไปยังวัด โรงพยาบาล  ชุมชนต่าง ๆ ต่อไป อันเป็นกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเรื่องการใช้ทางข้าม (ทางม้าลาย) ที่ถูกต้อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักรู้และตื่นตัว ร่วมมือกัน
สร้างทางม้าลายให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างยืนต่อไป และการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี

งานประชาสัมพันธ์ บก.จร. โทร. 02-515-3187