พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “ฮักแพง แบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคี”

          27 เมษายน ๒๕๖๒ เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒ “ฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลตำรวจโท วิชิต ปักษา รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะผู้บริหารกรมพลศึกษา ผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คน

                    โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จัดการแข่งขันติดต่อกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรักการออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬา รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัย และรู้จักกฎกติกามาตรฐานการกีฬา , เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครู – นักเรียน ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการแสดงความสามารถในด้านกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 

                    การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 มีกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 (รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีคำขวัญประจำการแข่งขันว่า “ฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์สามัคคี” และมีมาสคอตประจำการแข่งขัน คือ ไดโนเสาร์ ชื่อ ไดโน่ ซึ่งเป็นมาสคอตทางการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ (กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑-๔) เข้าร่วมแข่งขันกว่า รวม 1,680 คน การแข่งขันประกอบด้วย กีฬาสากล 6 ประเภท ประกอบด้วย กรีฑา เปตอง วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้าน : วิ่งกระสอบ, ชักเย่อ, วิ่งเปี้ยว, พรมวิเศษ, วิ่ง 10 คน 11 ขา ชิงเหรียญทอง ทั้งหมด 69 เหรียญทอง (กีฬาสากล 64 เหรียญ กีฬาพื้นบ้าน 5 เหรียญ) แบ่งรุ่นแข่งขัน ออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี,  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

                   โดยพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ ได้เริ่มต้นด้วยการแสดงการกระโดดร่มของ

ข้าราชการตำรวจสังกัด กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตำรวจพลร่ม เพื่อนำอุปกรณ์กีฬามาส่งมอบให้แก่ประธานในพิธี จากนั้นวงดุริยางค์ตำรวจนำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม ตามด้วยขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วางประจำแท่นบนอัฒจันทร์ ตามด้วยขบวนพาเหรดทัพนักกีฬา ทั้ง 4 ภาค จากนั้น พลตำรวจตรี ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 / ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน  นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ได้กล่าวเปิดการแข่งขัน เชิญธงกรมพลศึกษาและธงกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้นสู่ยอดเสา และมีพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง ต่อด้วยการแสดงของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1,2 และ 4 ประกอบด้วยชุดการแสดง

                   1. บก.ตชด.ภาค 2 ขวานไทย

                   2. บก.ตชด.ภาค 1 นาฎมวยไทย

                   3. บก.ตชด.ภาค 4  แหย่ไข่มดแดง

                   ในโอกาสนี้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและกรมพลศึกษา ขอเชิญพี่น้องประชาชนและผุ้ที่สนใจ ร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่นักกีฬา  ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กรีฑาสถาน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่
30 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.